Mestscheider

Door veranderde mestwetgeving lijkt het erop dat de meeste veehouders straks een overschot hebben aan fosfaat terwijl de stikstof hard nodig is voor het eigen bedrijf. Door de dikke fractie af te voeren dus (fosfaat) hoeven er minder tonnen te worden afgevoerd minder watertransport dus verminderen van de afvoer kosten.

Voordelen dikke fractie

- Scheelt put ruimte ongeveer 20%, afhankelijk van stooikeuze spoelwater, voerrantsoen etc.
- Stiksof uit de dikke fractie die gebonden is in organische stof komt langzaam vrij
- Dikke fractie is makkelijk op te slaan bv. mestplaat, kuilplaat
- Afzet mogelijk heden naar mestvergisters, fruittelers, akkerbouwers en tuinders die organische stof nodig hebben
- Mag worden toegepast op natuurland of beheersland. Evt. ruige mesttoeslag
- Er mag langer uitgereden worden en wordt aangemerkt als vaste mest

Voordelen dunne fractie

- Is beter verpompbaar dus hogere capiciteit bij sleepslangen en uitrijden
- De stikstof in de dunne fractie wordt minder gebonden door dat de organische stof eruit is dus de stikstof komt in het groeiseizoen snel beschikbaar voor het gewas
- Gescheiden mest bezinkt weinig tot niet dus mixen is vrij wel niet nodig